بوستان جوانمردان موفق ترین طرح دررفع معظلات زیست محیطی » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

برزن نیوز: در پی انتشار مطلبی با عنوان “رود دره کن بوستان جوانمردان” در این پایگاه خبری تحلیلی، شهرام آلبا یکی از کارشناسان مهندسین مشاور آتک، ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص تصاویری در ارتباط با طرح تهیه شده در مهندسین مشاور ذکر شده را برای انتشار برای تحریره برزن نیوز ارسال کردند که در ادامه می آید:

درمورد بوستان جوانمردان دبی بالای آب تا میزان ١٩٢مترمکعب درثانیه ثبت شده است. سیل اخیر که بسیار مورد نگرانی مدیریت شهری بود تنها ۶٣ مترمکعب بود. درعملیات اجرایی حتی یک درخت قطع نشده و تثبیت ترانشه ها با قطعات بتونی گلدانی انجام شده و درحال حاضر منظر سبز متنوع دارد. درمورد محور گردشگری بودن این رود دره، نباید فراموش کنید هر پهنه ای درمحاسبات ظرفیت برد اکولوژیک محدودیتهای خاصی دارد، میزان گردشگر پذیری درپهنه های بالادست درنظر گرفته شده واین بسیار کوتاه بینانه است که گردشگران را تا محور دسترسی سرویس دهی ولایروبی به پایین مسیل هدایت کنیم. فضاهای گردشگری متنوعی مانند اسکیت پارک وهایلند پارک وآبنمای موزیکال وغرفه های عرضه صنایع دستی و سایر فضاهای ورزشی وتفریحی درطرح مشاور آتک دیده شده است. بخشی که اجرا شده تحویل بهره بردار ذیصلاح از طرف شهرداری داده نشده و فضاهایی که به سرمایه گذاران واگذار نشده به دلیل مشغله های دیگر شهرداری وتدوین شرایط سخت واگذاری هنوز اقدام مؤثری جهت مشارکت انجام نگرفته است. درخواست می کنم اول کارشناسان به تمام موارد توجه کنند. بوستان جوانمردان موفق ترین طرح دررفع معظلات زیست محیطی و بهبود منظر شهری وپیوستگی کالبدی شهری درمدت زمان معقول وبا صرف هزینه بسیار مناسب که معادل یک سوم هزینه اجرایی درطرحهای مشابه است آماده شده است. تصویب پهنه گردشگری به منزله هجوم جمعیت به بستر نیست، برای مثبت بودن این اقدام بهتر است از مردمی که از این بوستان به عنوان گردشگری آرام شهری استفاده می کنند پرسید؛ و از سیاسی کاری پرهیز کنیم.

هر طراح ومعماری علاقمند است بدون محدودیت طراحی کند کاری که درمحیط آکادمیک تشویق می شود به جهت تقویت قدرت خلاقیت دانشجویان انجام پذیرد ولی درمحیط حرفه ای مشاوری مانند شرکت آتک درنظر گرفتن پارامترهای فنی تاثیر گذار از اهم روند انجام طراحی می باشد دربوستان جوانمردان شیب الزامی برای مسیل حداکثر ١/۴درصد محاسبه شد درصورتیکه شیب طبیعی بستر سه درصد بود درنتیجه احداث کل طرح به عرض ۴٠٠ متر ودرطول ٣٢٠٠ متر با پروفیلهای طراحی شده امری اجتناب ناپذیر بود وطبق محاسبات مورد تایید سازمان آب عرض کانال به عرض ٢۵ متر وبه ارتفاع ٢/۵متر بود درنتیجه کل محدوده های پیرامونی تا ارتفاع ٢/۵ متر با تراکم ١٠٠درصد کوبیده شد و به جهت تقویت آبخوانهای زیر زمینی با سنگهای به قطر حداقل ٣۵سانتیمتر پوشیده شد استفاده از دیوارهای بتونی به جهت مقاومت دیوارها الزامی بود و تنها کاری که می شد انجام داد اجرای دیوارهای سنگی روی دیوارهای بتونی بود درمرحله بعد تثبیت ترانشه ها بود که عمدتا به ارتفاع ١١تا١۵متر خاک دستی وزباله بود که می بایستی برداشته وپاکسازی می شد وتنها بخش طبیعی ترانشه ها درجبهه شرقی بود که حفظ وتثبیت گردید حال اگر بنا به محدودیت زمانی از تندیس های آماده سازمان زیباسازی استفاده شد درهرزمانی با شرایط اقتصادی مناسب مجددا می توان تندیسهای مناسبتری را نصب کرد.

بستر طبیعی زیبای مسیل کن که سرشار از آبشارهای طبیعی و سنگهای بزرگ طبیعی درکنار باغات کن هستند را باید ۵٠٠متر بالاتر از بزرگراه همت تا پل امامزاده داوود مشاهده کنید نه دربستری که سرشار از نخاله های ساختمالی زباله های خانگی و بیمارستانی و ریزش فاضلاب ها و جانوران موذی و… بهتر است نگارندگان محترم حداقل تشریف ببرند وضعیت مسیل را محدوده جنوب بزرگراه تهران کرج مشاهده کنند وبا مطالب غیر کارشناسی زحمات مشاورین به ویژه آتک و مجری طرح شرکت خدمات زیربنایی پارس را زیر سؤال نبرند.