حال حمل و نقل عمومی تهران خوب نیست » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۷ تیر - ۱۴۰۱  
it is true
true
true
حال حمل و نقل عمومی تهران خوب نیست

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬کماکان‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬ادامه‌دار‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬کمیسیونی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کاملا‭ ‬نظارتی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬طرح‌های‭ ‬کارشناسی‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬موضوع‭ ‬ترافیک‭ ‬تهران‭ ‬چاره‭ ‬می‌اندیشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬معاونت‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬ترافیک‭ ‬اقدامات‭ ‬اجرایی‭ ‬مفصلی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬معضل‭ ‬ترافیک‭ ‬در‭ ‬پایتخت‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬دارد‭.‬در‭ ‬تمام‭ ‬ادوار‭ ‬مدیریت‭ ‬شهری‭ ‬هر‭ ‬دوی‭ ‬این‭ ‬بخش‌ها‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬قوانین‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اجرایی‭ ‬که‭ ‬معاونت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬ترافیک‭ ‬شهرداری‭ ‬متکفل‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬توسط‭ ‬افراد‭ ‬صاحب‌نظر‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬ایده‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شدند‭ ‬تا‭ ‬راهبردهای‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ارائه‭ ‬دهند؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬مسند‭ ‬ریاست‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬وجه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اجرا‭ (‬معاونت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬ترافیک‭ ‬شهرداری‭) ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تقنین‭ (‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭) ‬نشسته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬حوزه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬ترافیک‭ ‬پایتخت‭ ‬است‭.‬سیدجعفر‭ ‬تشکری‭ ‬هاشمی‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬اعتراف‭ ‬خودش‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬ترافیک‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران،‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬درگیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکل‭ ‬ترافیک‭ ‬نسخه‭ ‬بپیچد‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬ایرنا،هاشمی‭ ‬تشکری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬همه‭ ‬شوراها‭ ‬از‭ ‬شورای‭ ‬اول‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬سیاسی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نتوانست‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬دوره‭ ‬دوام‭ ‬آورد‭ ‬تا‭ ‬شورای‭ ‬دوم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬تحول‭ ‬آفرین‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬شوراهای‭ ‬سوم‭ ‬و‭ ‬چهارم‭ ‬که‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬جریانات‭ ‬سیاسی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬وزینی‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬شورا‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬پنجم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جوان‭ ‬گرایی‭ ‬پوست‌اندازی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جوان‭ ‬گرایی‭ ‬رفت‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬شورای‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬بی‌تجربه‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬آشنا‭ ‬با‭ ‬شهرداری‭ ‬بود؛‭ ‬تا‭ ‬شورای‭ ‬ششم‭ ‬با‭ ‬سایریکدیگر‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬و‭ ‬تمایز‌های‭ ‬جدی‭ ‬دارد‭.‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬ردی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬و‭ ‬تمایزها‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬شوراها‭ ‬ببینیم،‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬شورای‭ ‬ششم‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬ششم‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬کارکرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬کاری‭ ‬شهرداری‭ ‬تجربه‭ ‬دارند،‭ ‬شهرداری‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬می‌شناسند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬میدانی‭ ‬خودشان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬با‭ ‬تسلط‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬عمیقی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کار،‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرند‭.‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬حضور‭ ‬شورای‭ ‬ششم،‭ ‬چه‭ ‬چشم‌اندازی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬ترسیم‭ ‬می‌کنید،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬بخواهیم‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬سخت‭ ‬افزاری‭ ‬و‭ ‬نرم‭ ‬افزاری‭ ‬تقسیم‭ ‬کنیم،می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬قالیباف‭ ‬کارهای‭ ‬زیرساختی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬کارهای‭ ‬زیرساختی‭ ‬مانند‭ ‬توسعه‭ ‬شبکه‌های‭ ‬بزرگراهی،‭ ‬توسعه‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭… ‬انجام‭ ‬دهیم،‭ ‬نیست‭.‬وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬آتی‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬افزاری‭ ‬اولویت‭ ‬بالایی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کارهای‭ ‬شبه‭ ‬مینیاتوری‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬برویم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محلات‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کنیم؛‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬آغاز‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬محلات‭ ‬و‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬محلات‭ ‬معطوف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬راهی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬درصدش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادیم؛‭ ‬گفت‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬عمر‭ ‬کاری‭ ‬شورای‭ ‬ششم‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬شهر،‭ ‬دیدگاه‌هایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬دیدگاه‌هایا‭ ‬باید‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬لایحه‭ ‬به‭ ‬شورا‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬گفتمان‭ ‬واحدی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬اعضا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭.‬

 ‬شورای‭ ‬پنجم‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬موضوعی‭ ‬قفل‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کرد

رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬دیوان‌سالاری‭ ‬پیچیده،‭ ‬خسته‌کننده‭ ‬و‭ ‬ناامیدکننده‌ای‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬افزود‭: ‬می‌خواهم‭ ‬با‭ ‬صراحت‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نگاه‭ ‬بدبینانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬همه‌ی‭ ‬موضوعات‭ ‬سعی‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬موضوعی‭ ‬قفل‌هایی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬قفل‌ها‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬خودشان‭ ‬جلوی‭ ‬تخلفاتی‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬وی‭ ‬گفت‭: ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬قفل‌ها‭ ‬نه‌تنها‭ ‬جلوی‭ ‬تخلفات‭ ‬را‭ ‬نمی‌گیرند‭ ‬بلکه‭ ‬فساد‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اجتماعی‌شان‭ ‬محروم‭ ‬می‌شوند،‭ ‬اقتصاد‭ ‬کوچ‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬مزاحم‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مزاحم‭ ‬در‭ ‬حداقل‭ ‬باشد‭ ‬می‌رود‭.‬تشکری‭ ‬هاشمی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬صریح‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نظامات‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شهرسازی،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬عاصی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬نوسازی‭ ‬بافت‌های‭ ‬فرسوده‌شان‭ ‬جرات‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهند‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بدهند،‭ ‬انقدر‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬کسالت‌آور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خیلی‌ها‭ ‬پشیمان‭ ‬می‌شوند‭.‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬دنبال‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬متحول‭ ‬هستیم،‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬معیشت‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬توجه‭ ‬کنیم،‭ ‬باید‭ ‬ببینیم‭ ‬چطور‭ ‬می‌توانیم‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬تسهیل‭ ‬گر‭ ‬خوبی‭ ‬باشیم‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬می‌دانم‭ ‬استارت‭ ‬کار‭ ‬خورده،‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬تشکری‭ ‬هاشمی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬زیربنای‭ ‬حوزه‭ ‬عرضه،‭ ‬معتقد‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬ظرفیت‌هایی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬میل‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬خودرو‭ ‬شخصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬کاهش‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬انضباط‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬بتوانیم‭ ‬بهبود‭ ‬ببخشیم‭ ‬و‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شدهای‭ ‬شهری‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬چرخه‭ ‬بتواند‭ ‬تسهیل‌گر‭ ‬بقیه‌‭ ‬بخش‌ها‭ ‬باشد‭.‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬اگر‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬نتواند‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کند،‭ ‬یعنی‭ ‬ما‭ ‬عملا‭ ‬شاهد‭ ‬توفیقات‭ ‬چندانی‭ ‬نخواهیم‭ ‬بود‭.‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مد‭ ‬دوچرخه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬گفت‭: ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬افراطی‌گری‭ ‬و‭ ‬زیاده‌روی‭ ‬در‭ ‬تصمیمات‭ ‬بود؛‭ ‬مثل‭ ‬موضوع‭ ‬دوچرخه‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬چندان‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬بیشترین‭ ‬تمرکز‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬بحث‭ ‬توسعه‭ ‬دوچرخه‭ ‬گذاشتند‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬مسائل‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬چیست؟‭ ‬گفت‭: ‬بی‌نظمی‭ ‬در‭ ‬ترافیک،‭ ‬ایمنی‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬ترافیک،‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬موضوعاتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬مسائل‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬است‭.‬تشکری‭ ‬هاشمی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬آلایندگی‭ ‬ها،‭ ‬ما‭ ‬راه‭ ‬حل‌های‭ ‬شناخته‭ ‬شده‌ای‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬چرخ‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬اختراع‭ ‬کنند،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬منشا‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کردیم،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آلاینده‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬ذرات‭ ‬معلق‭ ‬زیر۲‭.‬۵‭ ‬میکرون‭ ‬هستند،‭ ‬که‭ ‬منشا‭ ‬صنعتی‭ ‬دارند؛‭ ‬این‭ ‬آلایندگی‌ها‭ ‬منشا‭ ‬طبیعی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طبیعت‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌شود‭.‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭: ‬بررسی‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬که‭ ‬موتورسیکلت‌ها‭ ‬بین۶‭ ‬تا‭ ‬۸‭ ‬برابر‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬یک‭ ‬خودروی‭ ‬معمولی‭ ‬دارند‭ ‬تولید‭ ‬آلودگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬ونقل‭ ‬عمومی‭ ‬چه‭ ‬نمره‌ای‭ ‬می‌دهید؛‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬نمره‭ ‬نمی‌دهم،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬زیرساخت‭ ‬نمره‭ ‬بالای۱۹‭ ‬می‌دهم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬نمره‭ ‬۹یا۱۰‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‌دهم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بدانیم‭ ‬وضعمان‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬شما‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‌خواهید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید،‭ ‬اگر‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬نشود‭ ‬بهترین‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬در‭ ‬عرض‭ ‬یک‭ ‬مدتی‭ ‬کوتاهی‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬خارج‭ ‬می‌کنید‭ ‬و‭ ‬بی‌فایده‭ ‬و‭ ‬بی‌اثر‭ ‬کنید،‭ ‬گفت‭: ‬شما‭ ‬بهترین‭ ‬ماشین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید؛‭ ‬روغن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬نکنید،‭ ‬لاستیک‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬باد‭ ‬نزنید،‭ ‬بنزین‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نزنید‭. ‬چه‭ ‬مدتی‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬کار‭ ‬می‌کند؟‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬هفته؟‭ ‬اگر‭ ‬روغن‭ ‬ماشین‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬نکنید،‭ ‬این‭ ‬ماشین‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬حتما‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬می‌افتد‭.‬تشکری‭ ‬هاشمی‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬موضوع‭ ‬نگهداشت‭ ‬و‭ ‬تعمیرات‭ ‬مسئله‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مورد‭ ‬غفلت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬خوردند؛‭ ‬یعنی‭ ‬هیچ‭ ‬تلاشی‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬احساس‭ ‬کنند‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬خوب‭ ‬نگهداری‭ ‬شود،‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت‭ ‬و‭ ‬آماری‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬دارم‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬می‌گویم‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬اثبات‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬نمره‭ ‬پایینی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬نگهداشت‭ ‬می‌دهم‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬لوازم‭ ‬یدکی‭ ‬موجود‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬ناوگان‭ ‬متروی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬خرابی‭ ‬رسید،‭ ‬پس‭ ‬بنابراین‭ ‬من‭ ‬می‌توانم‭ ‬بگویم‭ ‬الان‭ ‬وضعش‭ ‬خوب‭ ‬نیست،‭ ‬حال‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬ما‭ ‬الان‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بایستی‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬اصلاحات‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کنیم‭.‬

آفتاب

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false