بایگانی‌ها شهرداری » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۱ خرداد - ۱۳۹۹  
it is true
true
مسئله تهران با تهیه طرح حل نمی شود.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
شهر تهران با وسعتی قریب به 700 کیلومترمربع و جمعیت 8.7 میلیون نفر (مرکز آمار ایران، 1395)، بیش از نیم‌قرن است که به‌عنوان یک "مسئله" شناخته شده و موردبررسی قرار می‌گیرد. اولین نقد جدی بر شرایط سکونت در تهران در سال 1341 تحت عنوان" اولین سمینار درباره مسائل اجتماعی شهر تهران"_ که توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود_ وارد شد. در این سمینار شش روزه، 53 سخنرانی انجام شد. تشریح مشکلات تهران از جمله مهمترین اهداف این سمینار بوده است. یکی از مسائل مطرح شده در این سمینار، " عدم وجود یک طرح عمومی شهرسازی" برای تهران بوده است. این سمینار، مقدمه ای است بر تهیه اولین طرح جامع در سال 1347 و پس از آن تهیه طرح ساماندهی تهران در سال 1371 و طرح ساختاری_راهبردی توسعه و عمران (جامع) شهر تهران در سال 1386. علیرغم تهیه 3 طرح جامع برای شهر تهران (و با وجود تهیه بیش از 10 طرح مرتبط با تهران در دو دهه اخیر) و با بررسی سیر تحول مسائل تهران، به نظر می رسد در طول برنامه ریزی در شش دهه گذشته برای تهران، بر مشکلات این شهر، افزوده شده است. بدین معنی که بر شدت و حدت مشکلات اولیه افزوده شده و مشکلات جدیدی نیز بر لیست مشکلات، افزوده شده اند. لذا می توان نتیجه گرفت راه حل "مسئله تهران"، تنها تهیه طرح های شهری، نیست. گرچه نقدهایی بر فرایند تهیه طرح های شهری در کشور مطرح می باشد اما این طرح ها، تنها بخشی از فرایند پاسخگویی به مسائل شهری می باشند و در غبیت سایر حلقه های مکمل، نمی توان امیدی به بهبود شرایط در تهران داشت.

false