پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۳ مرداد - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
true
یادداشت بیستم: حقوق اراضی ملی شده و منابع طبیعی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
در ادامه سلسله یادداشت های حقوق اراضی، در این یادداشت به بررسی حقوقی اراضی ملی شده و منابع طبیعی پرداخته خواهد شد. همانطور که پیش تر ذکر شد، حاکمیت و قوه مجریه، بنا بر خصایص و وظایف ذاتی و قانونی خود، مالکیت یا اداره برخی از اراضی را به عهده داشته و در راستای ایفای نقش های حاکمیتی و تصدی گری خود و با هدف حفظ منافع عامه، از این اموال و ثروت های عمومی، مراقبت یا بهره برداری می نمایند. اراضی ملی شده و منابع طبیعی، یکی از انواع این اموال هستند که حفظ و حراست و جلوگیری از تعدی و تجاوز به این ثروت های ملی و تعیین وضعیت مالکیت خصوصی یا دولتی آنها از مباحث مهم حقوق اراضی است و با هدف آشنایی با ابعاد حقوقی این اراضی ضمن تاکید بر پیچیدگی ها و گستردگی مباحث حقوقی این موضوع، در این یادداشت اختصارا به سوالات زیر پرداخته می شود: 1- منظور از ملی شدن اراضی و مستثنیات آن چیست؟ 2- تشخیص اراضی ملی چگونه صورت می گیرد؟ 3- رویه قضایی اعتراض به ملی شدن اراضی چگونه است؟ 4- چه ارتباطی میان طرح های شهرسازی و اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد؟
یادداشت نوزدهم: حقوق اراضی عمومی و دولتی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
در ادامه یادداشت هجدهم که با عنوان مقدمه ای بر حقوق اراضی منتشر و در آن به صورت مقدماتی، انواع تقسیم بندی اراضی و تعاریف حقوقی آنها ارائه شد، در این یادداشت، به اراضی عمومی و دولتی با نگاهی به موضوع کلی اموال عمومی و دولتی، پرداخته می شود. حاکمیت و دولت به عنوان نمایندگان و اداره کنندگان بخش عمومی جامعه، به موجب ماهیت و در راستای ایفای وظایف خود و بر اساس قوانین موضوعه و اصول فقهی، مالکیت برخی اموال را به عهده دارند که از آنها با عناوین مختلف اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، اموال خالصه، مشترکات عمومی، ثروت های ملی و... یاد می شود. اداره این اموال و بهره برداری از آنها در جهت منافع عامه، تابع قواعد و نظامات خاصی است که در برخی امور شبیه قواعد مالکیت خصوصی و در برخی دیگر، متفاوت از آن است. در این یادداشت اختصارا به سوالات زیر پرداخته می شود: 1) انواع وظایف دولت چیست؟ 2) تعریف و انواع اموال دولتی چیست؟ 3) چه احکامی بر اموال و اراضی دولتی حاکم است؟ 4) چه نسبتی میان اراضی دولتی و طرح های شهرسازی وجود دارد؟
false
false
false
false
false
false
false
false
true
true
true
true
true
true

false
true